Kategorie
Blog

Krok 4. Końcowe posiedzenie Obwodowej Komisji Wyborczej. Część 3

PIDSUMKOVE ZASIDANNY DCK: DZIAŁALNOŚĆ VIBORCHIH BULBENIV

(na sprzedaż)

Oddano wiele głosów na kandydata na stanowisko Prezydenta Ukrainy i tyle głosów na stanowisko Prezydenta Ukrainy. Jednocześnie członkowie komisji mają prawo do reinterpretacji prac Republiki Mołdawii. Dilnichna viborcha komisiya zobov'yazana pri pidrahunku

Głosy na viborchiy dilnitsі perevitsі, chi dorivnuje kilkіst vibortsiv, yakі brał udział w głosowaniach na viborchiy dilnitsa, sumi kilyosti nediysnyj viborchkii buletiviv na viborchiy dilnitsa, viborchiy buleti, votes in yaki vyborchiy proizvody, tili kilkoist viborchiy buletenіvy na vyborchii bileti, iyk vibortsii not pіdtrimali zhodidtrimala zhodileti.

Na początku sił zbrojnych największej liczby dzieci000, komisja firmy jest odpowiedzialna za obecność członków największego komitetu dziecięcego. Ten akt mayut prawo do obecności

kandydaci, їх dovіrenі osoby, urzędnicy.

DZIAŁANIE VIBORCHIH BULBENIV

(wypełnione)

Z głosami vibortsy, złożone i złożone na kandydata skóry na stanowisko Prezydenta Ukrainy, i viborchi buleteni, w yak vibortsy nie przeszkadzało długoterminowemu kandydatowi na stanowisko Prezydenta Ukrainy spakować się.

Pakiety będą zawierać nazwisko kandydata, "Don't Waste The Candidate".

PROTOKÓŁ W SPRAWIE PIDRAHUNOK GOLOSIV może obejmować

– szereg żarówek viborchy, należących do dziecięcej viborchya komisiy;

– szereg vibortsy, zawartych w wykazie vibortsii na viborchiy dilnytsy;

– Kilkististanih viborch vyborchnykh buletenіv;

– Vibortsiv, yaki otrimali viborchi bületeni;

– Liczba vibortsyvs, jaków wzięła udział w głosowaniu nad viborchiy dilnitsa;

– Szereg biuletynów viborchy, viznanih nediisnymi;

– Głosy oddane na kandydata na prezydenta Ukrainy;

– Szereg wiborcywów, jaków nie dyskryminowało wieloletniego kandydata na stanowisko prezydenta Ukrainy.

Protokół w sprawie Rady ds. Głosowania na Podstawie Republiki Mołdowy jest wykonywany w dziedzinie Republiki Mołdowy, Republiki Kazachstanu, Protokołu w sprawie budowy Republiki Kazachstanu, Protokołu w sprawie terytorium Republiki Kazachstanu. Protokół Primirniki jest numerowany i może być jedyną mocą prawną.

PROTOKÓŁ W SPRAWIE PIDRAHUNOK GOLOSIV

(na sprzedaż)

Protokół w sprawie liczby głosów nad viborchiy dilnitsa jest zaplanowany na datę dnia (rok i hvilini) dnia przez członków partii dziecięcej.

Kozhen primirnik protokół zobov'yazani pidpisati głowa, orędownik głowy, sekretarz i insіn członków dziecięcego viborchoi komisii, yakі prisutni na zasidani komisii.

Lista pierwszego członka partii dziecięcej będzie musiała znać powód PIDPIS.

Protokół jest publikowany w sposób długoterminowy.

Pierwszy premier protokołu może mieć prawo do sporządzania kandydatów na stanowisko Prezydenta Ukrainy, tych dovirani osób" Kancelarii Prezydenta Ukrainy.

Jeśli nie jesteś zainteresowany protokołami, członek komitetu zobov'zany viklasti u mismoviy formuyu dumku, aby dostać się do protokołu.

Niepisanie protokołu przez obecnych członków komisji nie ma prawa do przestrzegania protokołu.

PROTOKÓŁ W SPRAWIE PIDRAHUNOK GOLOSIV

(na sprzedaż)

Protokoły na podstawie protokołów na podstawie głosowania nad viborchiy dіlnitsa olіvtsem i takos ich wprowadzenia bez wyboru dużej liczby komisji.

W rzeczywistości protokół na podstawie protokołu na podstawie głosów państwa w sprawie viborchiy dilnytsi u vidpovidno okruzi dilnichna viborcha komisiya vyavila vyatomu w fałszywym przedstawieniu (spis liczby wspomnień na liczbach), ze względu na fakt, że istnieje spojrzenie na pitannya o wprowadzeniu nowego protokołu do rękojeści, na którym należy nieśmiało pamiętać o "Wyjaśnieniach".

Pierwsza i pozostałe strony protokołu Republiki Mołdowy zostaną zatwierdzone i po raz pierwszy – i protokół po raz pierwszy – oraz protokół do "Wyjaśnień" zostaną zapakowane. Na opakowaniu wahać się napisać "Protokół na pіdrahunok głosów"

Trzecie zaświadczenie protokołu wieloletniego komitetu weterynaryjnego w sprawie badania głosów wibortiviv na podstawie urzędu audytorskiego powinno zostać zbadane przez sekretarza

Czwarty dzień protokołu nie jest konieczny do rejestracji protokołu w ramach partii dziecięcej, a decyzja w sprawie jednego premiera protokołu jest uważana za członków partii dziecięcej.

PROTOKÓŁ W SPRAWIE PIDRAHUNOK GOLOSIV

(na sprzedaż)

Kandydaci na stanowisko Prezydenta Ukrainy, pierwsze osoby, urzędnicy Republiki Ukrainy, urzędnicy protokołu, szefowie i sekretarz komitetu biblioteki dziecięcej, obieg drukowanego komitetu, dystrybucja protokołu skóry dla kandydata na skórę i składnik skóry.

Pakiety protokołów do badania głosowań nad viborchiy dilnitsa, biuletynami viborchiy, kuponami kontrolnymi, listami vibortsovs i takozh, po raz pierwszy, na czas trwania członków komitetu viborchy, cykliczne formy, akty, wnioski, wnioski i działania przyjętych komitetów, niegodne szacunku pytania dotyczące realizacji komitetu.

Na sprzedaż…