Рубрики
Blog

Методичка 2010. ЕТАП 2, Голосование

ЕТАП 2 – ГОЛОСУВАННЯ

Стіл для видачі бюлетенів

Виборець, пред’являє один з документів, що підтверджує особу та громадянство України:

1) паспорт громадянина України;

2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

3) дипломатичний паспорт; 14) службовий паспорт;

5) посвідчення особи моряка;

6) посвідчення члена екіпажу,

7) військовий квиток для військовослужбовців строкової служби;

тимчасове посвідчення громадянина України;

9) картка (довідка) установи виконання покарань і слідчого І ізолятора, що повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи, – для осіб, які перебувають в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах,

член комісії:

— знаходить виборця в списку виборців;

— звіряс дані документу, який підтверджус особу та громадянство України виборця 1 даними у списку виборців;

— надає виборцю список для підпису, вписує своє прізвище и розписується у визначеному місці на виборчому бюлетені та контрольному талоні виборчого бюлетеня;

ВИБОРЕЦЬ ОСОБИСТО:

— заповнює бюлетень в кабіні для таємного голосування

та

— опускає заповнений бюлетень до виборчої скриньки.

Порушення, на які треба звернути увагу членам ДВК:

— На наявність агітаційних матеріалів

— На присутність сторонніх осіб на виборчій дільниці

— На відповідність даних у списку виборців даним у документі виборця

— На дотримання таємниці голосування

— На надходження інформації про підкуп та насильство, погрози

Запобігання фальсифікаціям і провакаціям

— Вжити всіх можливих заходів, щоб запобігти

правопорушенням під час голосування — підкупу та іншому впливу на виборців, порушення таємниці голосування або голосуванню однією людиною по декілька разів!

— У разі виникнення конфліктних ситуацій вести себе доброзичливо та спокійно, не вступати в суперечки, скандали та конфлікти

— При виникненні конфліктних ситуацій викликати представника міліції;

НА ЩО ЗВЕРТАТИ УВАГУ ЧЛЕНАМ ДВК НА ВИБОРЧІЙ ДІЛЬНИЦІ ТА ПОЗА НЕЮ

ПОРУШЕННЯ: наявність агітаційних матеріалів:

— Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів;

— Передвиборна агітація напередодні дня виборів та у день виборів ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ;

— Виборча комісія повинна розмістити плакати, що роз’яснюють порядок голосування і відповідальність за порушення виборчого законодавства, списки кандидатів

ПОРУШЕННЯ: сторонні особи:

У день виборів у приміщенні для голосування мають право бути присутніми без дозволу або запрошення | відповідної комісії тільки наступні особи:

— члени виборчих комісій вищого рівня,

— кандидати на пост Президента України, їх довірені особи,

— офіційні спостерігачі від кандидатів на пост Президента України, партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу (разом не більше двох осіб від одного кандидата на пост Президента України та партії (блоку), яка його висунула),

— офіційні спостерігачі від іноземних держав міжнародних організацій,

— представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформаціі)

Всі інші особи є сторонніми!

ПОРУШЕННЯ, пов язані з документами, що підтверджують особу

— Член комісії НЕ може видати бюлетень виборцю який не пред’явив належний документ що засвідчує особу

— Член комісії НЕ може видати бюлетень виборцю відомості про якого не внесені до списків виборців

ПОРУШЕННЯ, пов’язані зі списками виборців

-Голова, заступник голови та секретар ДВК мають право виправляти неточності та технічні описки у списку виборців, ЯКЩО є зрозумілим, що до списку внесено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування

ПОРУШЕННЯ: насильство, погрози, підкуп

— насильство

— погрози

— обман

— підкуп

— будь-які інші дії, що перешкоджають вільному формуванню та виявленню волі виборця

порушують частину 2 статті 6 Закону про вибори, що тягне за собою юридичну відповідальність

ПОРУШЕННЯ: Багаторазове голосуванням голосування за інших осіб

— Кожен виборець на виборах має один голос

— Кожен виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб або передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

ПЕРЕБУВАННЯ

— Проводиться тільки за витягом із списку вибрців виготовленому відповідно до вимог частини 3 статті 77

— При голосуванні за місцем перебування необхідно дотримуватись вимог Закону ^

(таємниця голосування, відсутність впливу)

Голосування організовують не менш як 3 члени комісії від різних кандидатів на Президента України з таким розрахунком, щоб виборці змогли проголосувати не пізніш як за годину до’ закінчення голосування.

Голова дільничної комісії:

— оголошує про відбування членів ДВКУ для організації’ голосування виборців за місцем перебування;

— видає членам ДВК витяг зі списку виборців;

— видає членам ДВК виборчі бюлетені у кількості, яка дорівнює кількості виборців у витягу зі списку виборців;

— видає членам ДВК опломбовану або опечатану переносну виборчу скриньку;

— опускає до скриньки другий контрольний лист із зазначенням ) часу виходу членів ДВК для організації голосування виборців за місцем перебування, кількість виборчих бюлетенів, отриманих членами ДВК та їхні прізвища.

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ підписується присутніми членами виборчої комісії, кандидатами на пост Президента України, їх довіреними особами, офішйними спостерігачами, їхні підписи скріплюються печаткою комісії

ГОЛОСУВАННЯ ВИБОРЦІВ ЗА МІСЦЕМ ПЕРЕБУВАННЯ

Під час голосування ЧЛЕН КОМІСІЇ:

— на підставі витягу із списку виборців та відповідного документу, який підтверджує особу та громадянство України видає виборцю один виборчий бюлетень;

— вписує свої прізвище та ініціали ^| розписується у визначених місцях на виборчих бюлетенях та контрольних талонах.

ВИБОРЕЦЬ:

— розписується у контрольному талоні виборчого бюлетеня та у витяту зі списку виборців, заповнює виборчий бюлетень у порядку, передбаченому частиною шостою статті 76 Закону, та опускає його у виборчу скриньку.

НА ЩО ЗВЕРТАТИ УВАГУ:

ГОЛОСУВАННЯ ВИБОРЦІВ ЗА МІСЦЕМ ПЕРЕБУВАННЯ

— Чи супроводжують не менш як 3 члени комісії різних кандидатів переносну виборчу скриньку?

— Чи залишалася переносна виборча скринька опломбованою або опечатаною протягом усього часу голосування.

Будьте уважні!

ЗІПСОВАНІ БЮЛЕТЕНІ

— виборцю МОЖЕ бути виданий інший бюлетень, якщо він допустив помилку, заповнюючи бюлетень

— виборець повинен невідкладно звернутися з письмовою заявою про видачу іншого бюлетеня

зіпсований бюлетень:

— повертається члену ДВК, який видав бюлетень;

— погашається негайно, як невикористаний;

— складається акт членом ДВК, який його видав

Будьте уважні!

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ

— виборцю, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити бюлетень, може допомогти ІНШИЙ ВИБОРЕЦЬ з відома голови або іншого члена виборчої комісії

— виборцю, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити бюлетень, НЕ може допомагати: Член виборчої комісії, Кандидат, Довірена особа, Офіційний спостерігач.

Будьте уважні!

ПОШКОДЖЕННЯ ВИБОРЧОЇ СКРИНЬКИ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ:

— скринька опечатується головою дільничної комісії в присутності не менше 3-х членів виборчої комісії (представників різних кандидатів) у спосіб, що унеможливлює вкидання виборчих бюлетенів (або заклеює отвір папером з печаткою та підписами його та 3-ч членів комісії, або використовує клейку стрічку – головне, щоб неможливо було більше опускати туди та виймати звідти бюлетені

УВАГА!!!

— Під час проведення голосування НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ закриття приміщень для голосування, припинення голосування, розкриття виборчих скриньок, підрахунок голосів до 20:00 години.

— Голосування проводиться І

БЕЗ ПЕРЕРВИ 3 8 ДО 20 ГОДИНИ!!!