دسته‌ها
Blog

قانون انتخاب رئیس جمهور اوکراین

اگر کسی علاقه مند به خواندن کل قانون انتخاب رئیس جمهور اوکراین است، پس این کار را می توان در وب سایت رسمی ورخونا رادا انجام داد.

اصولاً معمولاً به اعضای کمیسیون کتاب هایی از احزاب داده می شود و مطلوب است که در روز انتخابات با آنها داشته باشد، تا در صورت وضعیت جنجالی انگشت خود را در آنجا نشانه گرفته کنید.