دسته‌ها
Blog

ويديو از روز انتخابات . 1388-10-27 – کار کمیسیون حوزه چگونه است

یک فیلم کوچک در مورد کار کمیسیون انتخابات حوزه، اگر شما به اوکراینی و سپس DCK – dilnicha viborcha komisiya بنویسید.

این روز انتخابات ۲۰۱۰ در ۱۷ ژانویه است.

این ویدئو خیلی چیزها را نشان نمی دهد اما می توان ایده کلی کار PEC را به دست داد.