دسته‌ها
Blog

پترو سپر – تبریک طنز آمیز در سال نو

در اینجا یکی دیگر از ویدیو خنده دار در موضوع تبریک رئیس جمهور اوکراین است. عمل در حمام صورت می گیرد.

چيزي که خنده داره اونقدر پارودي يوشچنکو هست که ميخواي گريه کني .

توجه بسیاری از تشک!