دسته‌ها
Blog

پترو سپر – هر چیزی که با طنز به مردم صدمه زد

از سریال اوکراینی های عالی، درخواست تجدید نظر برای مردم یک نامزد طنزآمیز.

جالب ترین چیز این است که او می گوید که درد می کند.

در اینجا نسخه سانسور شده:


در اینجا نسخه بدون سانسور: