دسته‌ها
Blog

دستی 2010. پرلود

در اینجا روند اقدامات در انتخابات است. این راهنماها تقریباً تمام طرف ها را به مردم شان می دهند که به عنوان عضو کمیسیون کار می کنند، تا اگر کسی گم شود، بتواند این یادداشت را برای خودش چاپ کند.

در مجموع ۵ مرحله وجود دارد: روز انتخابات:

ETAP 1 – آماده سازی و VIDKRITTYA viborchoi dilnytsi

ETAP 2- رای گیری

ETAP 3 – ZAKRITTYA viborchoi i dilnits

ETAP 4 – PIDSUMKOVE ZASIDANNYA DVK

ETAP 5 – حمل و نقل و انتقال اسناد ویبورچی به HVAC