دسته‌ها
Blog

عکس های برگه های رای، نحوه رای دادن مردم

من می خواهم چند عکس از برگه های رای، با شوخی از مردم ارسال کنید.

است که فرد در رای گیری همه نوع مزخرف می نویسد و سرگرم کننده است:

رای گیری در شوخی انتخابات سال ۲۰۱۰