دسته‌ها
Blog

مرحله 5. حمل و نقل اسناد انتخاباتی PEC به OIC

حمل و نقل اسناد ویبورچی در DCK به HVAC

مدارک چي هستن؟

حمل و نقل اسناد توسط رئیس کشور به عنوان محافظ رئیس و دو نفر از اعضای کمیسیون، که مسئولیت نمایندگان نامزدها را بر خود دارند، و نمایندگان نامزدها انجام می شود.

دو نفر از اعضای جامعه کودکان، نامزدها، وینچ افراد، افراد، مقامات را برای حفاظت از چنین اسنادی منصوب کردند. هر ساعت اسناد حمل و نقل می شود و کیف ها با بیلبوردها و مستندها چاپ می شوند.

در SCHO ZVERTATI UVAGU:

– در حضور در ماشین، تحویل scho zdiysnuje به اسناد ویبورچی I، نمایندگان نامزدهای اول.

– بسته های با مستندات تعهد به بسته بندی در زمان تحویل به HVAC؛

– بر اساس رویه های قانون برای تصویب اسناد UWC.