دسته‌ها
Blog

ایگور لوپان شخصیت کمیک

در پایان سال ۲۰۰۹ ویدئوی خنده داری در مورد یگور لوپان نامزد شبه ریاست جمهوری ظاهر شد.

خسته کننده ترین چیز این است که آن را به عنوان خنده دار به عنوان آن درست است نیست.

همچنین تحت این طنز فیلم هایی در مورد سپر پیتر وجود دارد، تشک های زیادی وجود دارد.