دسته‌ها
Blog

تصادف رانندگی در کیف در Raskova 2010-05-17

در اینجا شاهد یک تصادف رانندگی در شهر کیف، در خیابان ماریا راسکیووا بودم.

همه چیز به طرز مسخره ای احمقانه بود. یک ماشین از خم بیرون می آمد و دیگری به آن سقوط کرد. در زیر عکسی از صحنه قرار دارد. این اتفاق در 17-05-2010 رخ داد.