دسته‌ها
Blog

حکایت هایی در مورد یانوکویچ و تایموشنکو دارد. خب، در مورد انتخابات يه کمي

-آقاي يانوکويچ ! تو چخوف رو يه شاعر بزرگ اوکرايني صدا زدي و در مورد چي

ميتوني در مورد گوگل حرف بزني؟

-خب … Gogol سایت جستجوی مورد علاقه من است…


-پترو، شو خلقت رو بگير . نیمی از کشور به یک رای می دهند،

نصف براي اون يکي، کانديدا