Рубрики
Blog

Этап 4. Итоговое заседание Участковой избирательной комиссии. Часть 3

ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ ДВК: ОПРАЦЮВАННЯ ВИБОРЧИХ БЮЛЕТЕНІВ

(продовження)

Дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України, а також кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата на пост Президента України. Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Дільнична виборча комісія зобов’язана при підрахунку

голосів виборців на виборчій дільниці перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів на виборчій дільниці, виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кожного кандидата, та кількості виборчих бюлетенів, у яких виборці не підтримали жодного кандидата.

У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії’ причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні

кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі.

ОПРАЦЮВАННЯ ВИБОРЧИХ БЮЛЕТЕНІВ

(завершення)

Виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими і за кожного кандидата на пост Президента України, та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали жодного кандидата на пост Президента України запаковуються окремо.

На пакетах зазначаються відповідно прізвище та ініціали кандидата, «Не підтримали жодного, кандидата».

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ має включати

— кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничною виборчою комісією;

— кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці;

— кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

— кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

— кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;

— кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

— кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України;

— кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата на пост Президента України.

Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається дільничною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ

(продовження)

У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії.

Кожен примірник протоколу зобов’язані підписати голова, заступник голови, секретар та інші члени дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії.

У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина ВІДСУТНОСТІ ПІДПИСУ.

Протокол засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії.

Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати на пост Президента України, їх довірені особи» офіційні спостерігачі, які були присутні при підрахунку голосів виборців.

У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені в протоколі, член комісії зобов’язаний викласти у мисьмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу.

Непідписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ

(продовження)

Забороняється заповнення протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, а також внесення до них без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.

Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному окрузі дільнична виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на тому ж засіданні розглядає питання про внесення змін до нього шляхом складення нового протоколу, на якому робиться помітка «Уточнений».

Перший і другий примірники протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, а за наявності – і відповідні примірники протоколу з поміткою «Уточнений» запаковуються. На пакеті робиться напис «Протокол про підрахунок голосів»

Третій примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зберігається у секретаря

Четвертий примірник зазначеного протоколу невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії, а решта по одному примірнику протоколу видасться членам дільничної виборчої комісії.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ

(продовження)

Кандидатам на пост Президента України, їх довіренні особам, офіційним спостерігачам, які були присутні при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на їх прохання невідкладно видаються копії протоколу, засвідчені головою і секретарем дільничної виборчої комісії скріплені печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії кожного протоколу для кожного кандидата та для кожного офіційного спостерігача.

Пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими бюлетенями, контрольними талонами предметами, списками виборців, а також, за наявності, окремими думками членів виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, актами, заявами, скаргами та рішеннями прийнятими комісією, невідкладно після засідання комісії доставляються до окружної виборчої комісії.

Продовження…