Рубрики
Blog

Этап 4. Итоговое заседание Участковой избирательной комиссии. Часть 2

ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ ДВК.

ОПРАЦЮВАННЯ ВИБОРЧИХ СКРИНЬОК

(продовження)

У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа дільнична виборча комісія складає у порядку, встановленому цією статтею, акт про відсутність у скриньці контрольного листа

Якщо при відкритті переносної виборчої скриньки у ній виявиться більше виборчих бюлетенів, ніж зазначено в контрольному листі у цій скриньці, дільнична виборча комісія складає акт про таку невідповідність, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці. Ці виборчі бюлетені не враховуються

ОПРАЦЮВАННЯ ВИБОРЧИХ БЮЛЕТЕНІВ

Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку ¦ голосів виборців, запаковуються. На пакеті робиться напис «Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню».

ПРИ підрахунку виборчих бюлетені визначений виборчою комісією член комісії рахує виборчі бюлетені ВГОЛОС.

ОПРАЦЮВАННЯ ВИБОРЧИХ БЮЛЕТЕНІВ

(продовження)

Виборчі бюлетені розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища й ініціали кандидатів.

При розкладанні виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця.

У разі виникнення сумнівів щодо змісту виборчого бюлетеня виборча комісія вирішує питання шляхом голосування.

Предмети, що не є виборчими бюлетенями, запаковуються в окремий пакет.

ОПРАЦЮВАННЯ ВИБОРЧИХ БЮЛЕТЕНІВ (продовження)

Недійсними вважаються виборчі бюлетені:

— на яких відсутня печаткою цієї дільничної виборчої комісії;

— якщо зазначені на виборчому бюлетені номери територіального округу або виборчої дільниці не відповідають номерам територіального округу чи виборчої дільниці, на якій проводиться підрахунок голосів;на яких не зазначено прізвище та (або) відсутній підпис члена дільничної виборчої комісії, який його видав, або міститься підпис особи, яка не є членом виборчої комісії цієї виборчої дільниці;

якщо у виборчому бюлетені зроблено більш як одну позначку проти прізвищ кандидатів чи проти прізвища кандидата і тексту «Не підтримую жодного кандидата на пост Президента України»;

— якщо не поставлено жодної позначки;

— якщо не відірвано контрольні талони;

— якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення виборця.

ОПРАЦЮВАННЯ ВИБОРЧИХ БЮЛЕТЕНІВ

(продовжений)

У разі виникнення сумнівів щодо дійсності виборчого бюлетеня питання вирішується

дільничною виборчою комісією шляхом голосування

— Недійсні виборчі бюлетені підраховуються! окремо.

— Недійсні виборчі бюлетені запаковуються. На пакеті робиться напис «Недійсні виборчі бюлетені», зазначаються номер територіального округу, номер виборчої «дільниці, кількість запакованих недійсних виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

При опрацюванні виборчих бюлетенів кожен член) комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється

Продовження….