Рубрики
Blog

Этап 4. Итоговое заседание Участковой избирательной комиссии. Часть 1

ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ ДВК

РОЗГЛЯД ЗАЯВ ТА СКАРГ

ОПРАЦЮВАННЯ:

— СПИСКУ ВИБОРЦІВ

— НЕВИКОРИСТАНИХ ВИБОРЧИХ БЮЛЕТЕНІВ

— КОНТРОЛЬНИХ ТАЛОНІВ

— СКРИНЬОК

— ВИБОРЧИХ БЮЛЕТЕНІВ

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ

РОЗГЛЯД ЗАЯВ ТА СКАРГ

— Скарги на порушення під час голосування на | виборчій дільниці подаються до ДВК, яка допустила оскаржуване порушення до кінця голосування

— Усі зареєстровані в день голосування звернення у разі необхідності мають бути розглянуті на початку підсумкового засідання

ОПРАЦЮВАННЯ СПИСКУ ВИБОРЦІВ

Список виборців на виборчій дільниці у разі внесення до нього під час голосування доповнень І після закінчення голосування підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії?т скріплюється печаткою комісії.

Дільнична виборча комісія на підставі списку виборців встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, за підписами у списку виборців. Ця кількість оголошується

ОПРАЦЮВАННЯ НЕВИКОРИСТАНИХ ВИБОРЧИХ БЮЛЕТЕНІВ

Дільнична виборча комісія .підраховує невикористані виборчі бюлетені. Кількість таких бюлетенів оголошується і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня.

Погашені невикористані виборчі бюлетені запаковуються разом з зіпсованими бюлетенями, що погашені як невикористані. На пакеті робиться напис „Невикористані виборчі бюлетені», зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

ОПРАЦЮВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ТАЛОНІВ

Дільнична виборча комісія підраховує кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів з підписами виборців та членів виборчої комісії, які їх видавали. Кількість таких талонів оголошується.

У разі відповідності кількості контрольних талонів кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у графу «Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені».

У разі невідповідності кількості контрольних талонів кількості підписів виборців у списку виборців, які отримати виборчі бюлетені, складається акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої* комісії причини такої невідповідності, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі.

Підписи скріплюються печаткою комісії. Після Цього комісія приймає рішення щодо встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

ОПРАЦЮВАННЯ СПИСКУ ВИБОРЦІВ

(продовження)

Список виборців, доданий до нього витяг із списку виборців, заяви, на підставі яких складався витяг із

¦; стиску, рішення суду про включення виборця до списку виборців у день голосування запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис «Список виборців» зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії

ОПРАЦЮВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ТАЛОНІВ

(продовження)

Контрольні талони виборчих бюлетенів запаковуються. На пакеті робиться напис «Контрольні талони», зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих контрольних талонів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

Дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює сума кількості невикористаних виборчих бюлетенів і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, кількості виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча і комісія складає акт.

ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ ДВК (дільничої виборчої комісії)

ОПРАЦЮВАННЯ ВИБОРЧИХ СКРИНЬОК

Дільнична виборча комісія перевіряє цілісність пломб або печаток на виборчих скриньках

У разі виявлення на виборчих скриньках пошкодяійі пломб або печаток чи інших пошкоджень, які порушують цілісність виборчої скриньки, складається акт

Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією почергово

Першими відкриваються переносні виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців за межами приміщення для голосування

При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розмішуються члени дільничої виборчої комісії, при ньому перевіряється наявність у скриньці контрольного листа (для переносної скриньки – контрольних листів).

Виборчі бюлетені з пошкодженої виймаються по одному без їх перемішування. Дільнича виборча комісія при цьому підраховує кількість бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці.

Продовження….